topp

HMS i Alta klatreklubbMål for HMS i Alta Klatreklubb


  • Vi skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på samhold og sikkerhet.
  • Vi vil formidle at klatreglede kommer ved å utfordre seg selv, oppleve mestring gjennom å klare nye bevegelser/ruter, og håndtere risiko forbundet med klatring på en god måte.
  • Vi skal arbeide aktivt for å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet.
  • Vi skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer at arrangement gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet.
  • Vi skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer trygge klatreopplevelser i installasjoner klubben har ansvar for og med utstyr klubben bruker.
Alta Klatreklubb følger i hovedsak Norges Klatreforbunds anbefalinger for HMS, med lokale tilpasninger (se klatring.no).
Rutiner og oversikter er linket til nedenfor. Før hvert årsmøte gjennomgås disse av sikkerhetsansvarlig, endres ved behov i originaldokument, og blir automatisk oppdatert på nett (google dokumenter og regneark).

Organisering og ansvar


Rutiner for arrangement og kurs


Anlegg og rutelaging


Klatrevegg ettersyn


Utstyrsoversikt


Ulykker og nestenulykker


Tiltaksplan