topp

HMS i Alta klatreklubbMål for HMS i Alta Klatreklubb


  • Vi skal søke å skape et godt klubbmiljø med fokus på samhold og sikkerhet.
  • Vi vil formidle at klatreglede kommer ved å utfordre seg selv, oppleve mestring gjennom å klare nye bevegelser/ruter, og håndtere risiko forbundet med klatring på en god måte.
  • Vi skal arbeide aktivt for å fremme risikobevissthet, ansvarsbevissthet og kunnskap om sikkerhet.
  • Vi skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer at arrangement gjennomføres med høyest mulig grad av sikkerhet.
  • Vi skal ha systemer og fortløpende risikovurderinger som sikrer trygge klatreopplevelser i installasjoner klubben har ansvar for og med utstyr klubben bruker.
Alta Klatreklubb følger i hovedsak Norges Klatreforbunds anbefalinger for HMS, med lokale tilpasninger (se klatring.no).
Rutiner og oversikter er linket til nedenfor. Før hvert årsmøte gjennomgås disse av sikkerhetsansvarlig, endres ved behov, og oppdateres på nett (google dokumenter og regneark).

Organisering og ansvar


Rutiner for arrangement og kurs


Anlegg og rutelaging


Klatrevegg ettersyn


Utstyrsoversikt


Ulykker og nestenulykker


Tiltaksplan