topp

Alta Klatreklubb er for alle som liker å klatre

Alta klatrevegg i Gnisten


 • Du må ha brattkort for å klatre eller sikre (unntatt onsdagsklatring)
 • Barn under 13 år klatrer bare i følge med voksen sikrer
 • Du må ha betalt kontigent eller drop-in (se nedenfor)
 • Klatresko brukes bare innenfor nett
 • Ikke klatre høyere uten tau enn din egen høyde
 • All klatring skjer på eget ansvar

Buldrehula


 • Hold avstand til den som buldrer
 • Barn under 13 år buldrer bare i følge med voksen
 • Du må ha betalt kontigent eller drop-in (se nedenfor)
 • Utesko skal ikke inn på madrass
 • Ukontrollerte fall kan gi skader
 • All klatring skjer på eget ansvar

Treninger


 • Mandag kl 1800 - 2000, ungdomssklatring 13-19 år. Buldring og tauklatring annenhver gang.
 • Mandag kl 1800 - 2100, klubbtrening
 • Onsdagsklatring: Kl 1800 innføring. Kl 1800 - 1900 nybegynnere/barn førsterett. Kl 2000 slutt.
 • Torsdag kl 1700 - 1800, barne/familie-klatring
 • Torsdag kl 1800 - 1900, klubbtrening
Kode til inntasting ved ytterdør sendes til betalende medlemmer og ved forespørsel.
Medlemmer/drop-in med eget utstyr kan klatre hverdager kl 1500 - 2300 og helger, hvis noen med nøkkelbrikke låser opp.
Brattkort-info? Se klatreforbundets sikringskortordning
Klatreklubben har ikke organisert klatring eller buldring inne i skoleferier.
fbInformasjon om kurs og annet aktuelt finner du på Alta Klatreklubbs facebook-gruppe HMS OppIAlta
Klatrefører
Ukekalender

Innmelding skjer på MinIdrettKontigent/klatreavgift:
 • familie (samme husstand) 1800 kr/år
 • voksen (fra 20 år) 1300 kr/år
 • studenter/elever 700 kr/år (halvår 400 kr)
Send epost til Bjørnulf kasserer om du er elev/student, eller vil ha familiemedlemsskap (alle klatrere i familien må være registrert i MinIdrett). Betalingsvarsel sendes ut om høsten. Skriv selv ut medlemsbevis.

Drop-in for ikke-medlemmer er 100 kr pr klatrer/sikrer. Betales med Vipps til Alta Klatreklubb #103253, eller kto. 15039052978. Barn under 13 år skal være i følge med voksen, og da betaler kun den voksne drop-in.

Timeleie av klatreveggen


Kontakt Bjørnulf Håkenrud, tlf 97169611
Videregående elever/studenter/voksne: 250 kr pr time
Grunnskoleklasser/barn under 17 år: Ingen timeleie
Klatreforbundet krever at slike opplegg har instruktør med kompetanse Klatreleder inne. Klubben kan stille med instruktører: 500 kr/time pr instruktør.
Utstyrsleie er 50 kr pr person pr dag.
Hallen Gnisten kan bestilles hos Alta kommune.

Nøkkelbrikke til Alta klatrevegg


 • Du må ha betalt medlemsskap i Alta klatreklubb.
 • Send melding til Bjørnulf med fullt navn, telefonnummer, og om du vil betale nøkkelavgift 900 kr/år eller være onsdagsklatrevakt minst 4 ganger/år
 • Bjørnulf sender ut betalingsvarsel via MinIdrett
 • Når du har betalt, sender Bjørnulf navn og tlf til Reidun Soleng på servicetorget, Alta kommune
 • Hver enkelt må komme til rådhuset, få brikken av Reidun og skrive under på en kontrakt.
Brikken er personlig og kan ikke lånes ut til andre.
Brikken programmeres for ett år i gangen.
Brikker som ikke er i bruk må leveres tilbake til servicetorget.

Klatrekurs


Grunnkurs inne 12 timer, gir grunnlag for å ta brattkort-test: 1100 kr (inkl. utstyr)
Brattkort: 200 kr til Klatreforbundet på brattkompetanse.no

Utdrikningslag og andre event, lørdag eller søndag: Min. 3000 kr. Inkluderer 2 instruktører. Ta kontakt med Thomas Ramberg, tlf 93228086


Fra mai til oktober er det en del mer uorganisert klatring ute. Når det er ok vær, er det vanligvis aktivitet i Himmeldalen klatrefelt flere ganger i uka. Ellers er det bare å ta for seg av fjell, is og buldreberg her i nord. Se OppIAlta.no

Nøkkelpersoner i Alta Klatreklubb


Disse med flere har nøkkelbrikke til Gnisten og utstyrsskapnøkkel.
 
Thomas RambergTlf 93228086Leder, Klatreinstruktør 1 sportKontakt

Alta Klatreklubb
v/ Bjørnulf Håkenrud
Låvanveien 56
9561 Burfjord
bjornulf@oppialta.no

Tlf Thomas 93228086
Bjørnulf HåkenrudTlf 97169611Nestleder, kasserer, sikkerhetsansvarlig, Klatreinstruktør 1 høyfjell
Jill KnutsenTlf 91168345Styremedlem
Henrik Stang AasTlf 93884433Varamedlem, Klatreinstruktør 1 sport
Iris SvalengTlf 99033811Varamedlem
Torgrim DahlTlf 90638506Varamedlem
Tony BoineTlf 91770459Utstyrsansvarlig
Berit Inger HættaTlf 47810447Familieklatring torsdagerGi grasrotandel!

Org.nr. 995349337
Lukasz BolachTlf 98881605Trener 1
Arne NetlandTlf 48270548Klatreleder inne