logo
 
OVERSIKTSKART KLATREFELT BULDRE FJELLKLATRE IS/VINTER SKI

OppIAltas mål er å formidle naturopplevelser gjennom turer, kurs og feltoppdrag.

  • Friluftsliv - har bred erfaring, med hovedvekt på bratte turer
  • Feltarbeid på fugl - har kompetanse særlig på rovfugl og har arbeidet i Vestfinnmark siden 1992


Personforetakets offisielle navn er Håkenrud Naturopplevelser.

Org.nr.       NO 987815019
Innehaver   Bjørnulf Håkenrud
Adresse      Låvanveien 56, 9161 Burfjord
Telefon       97169611
E-post        bjornulf@oppialta.no
Kontonr.     97134847232