logo
 
OVERSIKTSKART KLATREFELT BULDRE FJELLKLATRE IS/VINTER SKI

OppIAltas mål er kort fortalt å formidle naturopplevelser gjennom turer, kurs, feltoppdrag og fotografering.

  • Friluftsliv - har bred erfaring, med hovedvekt på bratte turer
  • Feltarbeid på fugl - har kompetanse særlig på rovfugl og har arbeidet i Vestfinnmark siden 1992
  • Naturfotografering - bilder av natur og friluftsliv


Personforetakets offisielle navn er Håkenrud Naturopplevelser.

Org.nr.       NO 987815019
Innehaver   Bjørnulf Håkenrud
Adresse      Øytunveien 119, 9518 Alta
Telefon       97169611
E-post        bjornulf@oppialta.no
Kontonr.     97134847232