logo
 
OVERSIKTSKART KLATREFELT BULDRE FJELLKLATRE IS/VINTER SKI
       

Fjelltopper over 1000 moh. i Finnmark.

  Høyde Kommentar
1 Jøkeltind/Øksfjordjøkelen 1191 Finnmarks høyeste punkt var toppen av breplatået til 2014. Da tinte fast fjell fram. I 2013 tinte Bergtattberget 1180 moh fram rett ved, og i 2007 tinte Bergeberget 1177,5 moh fram lenger vest.
2 Loppatinden 1175 Fram til 2007 Finnmarks høyeste faste fjell, nøyaktig høyde 1175,396 moh. (trigonometrisk punkt S04T0042)
3 Nord for Øksfjordjøkelen 1154
4 Store Haldi 1149 Høyeste fjell i Alta kommune
5 Svartfjellet 1147 Sannsynlig målefeil ga høyden 1218 moh. på gradteigskart utgitt av NGO i 1907, selv om breen var høyere da. Andre topper i området fikk også feil høyde.
6 Cohkarassa 1139 Høyest av Gaisene
7 Lassefjellet øst 1122
8 Bieggavaggaisa 1120 Gaisene
9 Eggtind (sør for Samevuoncahca) 1100 Navn- og høydeløs på kartet. To topper skilt av et skar innerst i Eggdalen (Sørfjorddalen på kartet), den nordligste krever litt klatring
10 Langfjellet nord 1090
11 Øksfjordjøkelen nordvest 1085
12 Langfjordjøkelen øst 1 1081 Høyeste av toppene rundt Langfjordjøkelplatået, ligger nord for breen.
13 Seilandstuva 1078 Høyeste fjell på Seiland, ei øy med grønne daler, bre og bratte fjell.
14 Ruitogaisa 1073 Gaisene
15 Middagsfjellet 1071  
16 Langfjordjøkelen øst 2 1070 Øst for Langfjordjøkelplatået.
17 Storfjellet 1067 Nord på Svartfjelljøkelen. Sannsynlig målefeil ga høyden 948 moh. på gradteigskart utgitt av NGO i 1907
18 Rasstigaisa 1066 Gaisene
19 Middagsfjellet 1060 Platå nord for Nuvva
20 Nuvva 1058
21 Langfjellet sør 1052
22 Skuovgilrassa 1045 Gaisene
22 Halkavarri 1045 Gaisene
24 Langfjordjøkelen 1044 Høyeste brekulen
25 Fjelltindnasen 1041 Vestvendte renner, den største 900 høydemeter ca 37 grader
26 Geaidnogaisa 1038 Gaisene
27 Ammagaisa sørøst 1030 Styggfjellet
28 Konespennefjellet 1029
29 Vaddasgaisa 1028 Gaisene
30 Vuorji 1024 Gaisene
31 Midt i brefall mot Fjorddalen 1022 Firkantet topp midt i brefallene ned mot Fjorddalen.
32 Nord for Skognesdalen 1017
33 Beatnatgobirassa, Hunddalfjellan 1019  
34 Øvre Tverrelvtind 1013

Flott skifjell. Klatrerute i Sørveggen på Øvre Tverrelvtind.

35 Breitind 1010 Breitind S2 ca 1008 moh. 8 km rygg Smaltind - Breitind - Birosvarri - Øksfjordjøkelen
35 Lassefjellet vest 1010
35 Haldi øst 1010
38 Suonjirgaisa 1007 Gaisene
39 Oppardasrassa 1006 Gaisene
40 Breitind øst 1005  
40 Skuovgilrassa sørvest 1005 Gaisene
40 Storfjellet (Hunddalfjellan sørøst) 1005  
43 Nordøst for Ammagaisa 1002
44 Tverrfjellet 1002? Øst for Svartfjelljøkelen. Kalt Friday peak av engelske klatrere 21.08.1970
 

Fjell over 1000 moh i nord-Kvænangen (Troms-delen av Loppahalvøya)

  Aibmadasgaisa 1097
  Aibmadasgaisa øst 1085
  Øksfjordjøkelen sørvest 1063
  Skalsatind 1010 Klatretopp
 

Høyeste fjell på øyer i Vestfinnmark og flotte fjell under 1000 moh ved Øksfjordjøkelen.

  Kjerringa 960 Høyeste fjell på Stjernøya. Bratte fjell over hele øya.
  Kollaren 954 Snørenner i alle himmelretninger, fra bratt til stupbratt
  Koppartind 930 Skikjøring i alle retninger på halvøy vest for Jøkelfjordeidet
  Giddavarri 929 Ryggen mot nordvest ender i et skar med flotte pinakler (Ronjaslottet)
  Garntindan 900 Klatrerygg med pinakler og egger.
  Eggskartind 960 Navnløs og høydeløs på kart. Tre taulengder (grad 5-) er letteste vei til topps.
  Jerngeita 767 Flott rygg
  Kassa på Kassefjellet 700 Firkantet topp med bratte sider på alle kanter og flott utsikt over Langfjordjøkelen
  Komagaksla 659 Høyeste fjell på Sørøya.
  Kleivfjellet 614 Høyeste fjell på øya Silda
  Rektind 289 Høyeste fjell på den nydelige øya Loppa helt ute mot storhavet