logo
 
OVERSIKTSKART KLATREFELT BULDRE FJELLKLATRE IS/VINTER SKI
           
Nedenfor finner du en oversikt over alle toppene over 1800 moh. i Sarek nasjonalpark i Nord-Sverige, et flott fjellområde med høye alpine fjell, dype daler og et unikt dyreliv. Oversikten er basert på fjellkart BD10 og "Detta är Sarek" av Tore Abrahamsson.

  Fjelltopper i Sarek Høyde Område Kommentar. Sammen med: Dato
1 Sarektjåhkkå Stortoppen 2089 Sarektjåhkkå Christer Harnesk 01.08.2004
2 Sarektjåhkkå nord 2056 Sarektjåhkkå Christer Harnesk 31.07.2004
3 Sarektjåhkkå syd 2023 Sarektjåhkkå Christer Harnesk 01.08.2004
4 Ahhka Stortoppen 2015 Ahkka 12.04.2002
5 Ahkka Stortoppen nordøst 2010 Ahkka Christer Harnesk, Kristian Vestergaard og Joakim Rydell 12.04.2002
5 Bucht-toppen 2010 Sarektjåhkkå Christer Harnesk 01.08.2004
7 Bårddetjåhkkå 2005 Bårdde Christer Harnesk, Trond Inge Tappel m.fl. 30.04.2003
8 Balgattjåhkkå 2002 Bårdde Christer Harnesk 30.04.2003
9 Gådokgaskatjåhkkå 1978 Bielloriehppe Magnus Birknes, Ola Bertelsen og Christopher Weyde 21.04.2007
10 Spijkka 1976 Sarektjåhkkå Christer Harnesk, Joakim Rydell og Vegard Solhaug 18.04.2002
11 Ahkatjåhkkå 1974 Ålkatj
12 Borgtoppen 1963 Ahkka
13 Vuojnestjåhkkå 1952 Sarektjåhkkå + mellomtopp. Christer Harnesk, Joakim Rydell, Vegard Solhaug m.fl. 18.04.2002
14 Balgatbakte 1951 Bårdde Sør for Balgattjåhkkå
15 Ryggåsberget 1946 Vest i Sarek
16 Ridatjåhkkå 1944 Ålkatj Eirik Fløtlien, Erik Bye og Lars Jørgensen 20.04.2010
17 Vuojnesbakte 1942 Sarektjåhkkå Christer Harnesk, Joakim Rydell og Vegard Solhaug 18.04.2002
18 Lullihatjåhkkå 1940 Bårdde 21.04.2005
19 Kanalberget 1937 Ålkatj Eirik Fløtlien, Erik Bye og Lars Jørgensen 20.04.2010
20 Skajdejågåsj 1933 Bårdde Til 1750 moh. øst på ryggen 21.04.2005
21 Gådoktjåhkkå nord 1928 Bielloriehppe Kristian Moskvil m.fl. 22.04.2004
21 Saltatjåhkkå 1928 Sarektjåhkkå
23 Spijkka nordvest 1925 Sarektjåhkkå
24 Nijak 1922 Sarektjåhkkå
25 Gådoktjåhkkå vest 1920 Bielloriehppe Kristian Moskvil m.fl. 22.04.2004
26 Oalgasj 1918 Bielloriehppe Kjetil Vestergaard, Morten Christensen 23.04.2006
27 Ahkka nord 1916 Ahkka
28 Ahpartjåhkkå vest 1914 Ahpar
28 Ruopsoktjåhkkå sør 1914 Ahpar
30 Gassatjåhkkå 1912 Sarektjåhkkå
31 Balgattjåhkkå vest 1910 Bårdde Christer Harnesk 30.04.2003
32 Sarvatjåhkkå 1909 Sarektjåhkkå Kristian Moskvil 18.04.2004
33 Saitaristjåhkkå 1908 Bårdde
34 Gavabakte 1906 Sarektjåhkkå
35 Bucht-toppene sørøst 1903 Sarektjåhkkå Christer Harnesk 01.08.2004
36 Lill Balgat 1900 Bårdde
36 Ryggåsberget nordøst 1900 Vest i Sarek
38 Jiegnatjåhkkå 1886 Vest i Sarek
39 Gådoktjåhkkå sør 1885 Bårdde Christer Harnesk, Trond Inge Tappel m.fl. 29.04.2003
40 Skårvatjåhkkå 1881 Ålkatj Håkon Skahjem 21.04.2009
41 Svenoniustoppene sør 1878 Vest i Sarek Vest for Ryggåsberget
42 Spijkka øst 1875 Sarektjåhkkå
42 Luohttotjåhkkå 1875 Vest i Sarek
44 Knivtoppen 1874 Ahpar Øst for Ahpartjåhkkå
45 Favoritkammen 1871 Ahpar Nord for Ahpartjåhkkå
45 Loametjåhkkå 1871 Bårdde
47 Suottastjåhkkå øst 1868 Sarektjåhkkå
48 Vardastjåhkkå 1865 Sarektjåhkkå
49 Lullihatjåhkkå nord 1860 Bårdde
50 Kantberget 1857 Sarektjåhkkå
51 Ruopsoktjåhkkå nord 1853 Ahpar
52 Tsahtsa 1852 Sørvest i Sarek
53 Sadelberget øst 1850 Vest i Sarek
53 Svenoniustoppene sør 1850 Vest i Sarek
53 Sarvatjåhkkå nord 1850 Sarektjåhkkå Christer Harnesk 01.08.2004
56 Kamtoppen 1849 Sarektjåhkkå Nord for Gavabakte
57 Tvillingryggen sørøst 1846 Bårdde
58 Miehttse Skoarkki 1842 Skoarkki
59 Lanjektjåhkkå 1840 Vest i Sarek
60 Dubbeltoppen vest 1830 Ahkka
60 Skajdetjåhkkå 1830 Vest i Sarek
60 Bielloriehppe sør 1830 Bielloriehppe 22.04.2009
63 Bielloriehppe nord 1828 Bielloriehppe Kjetil Vestergaard, Morten Christensen m.fl. 23.04.2006
63 Ruopsok Lilltopp 1828 Ahpar
65 Gaskastjåhkkå 1825 Bårdde Maren B. Smestad og Eivind Hermstad 11.04.2011
66 Suottastjåhkkå vest 1822 Sarektjåhkkå
67 Axel Hambergs topp 1821 Ålkatj Eirik Fløtlien, Erik Bye, Lars Jørgensen og Ivar Hole 17.04.2010
67 Soabbetjåhkkå 1821 Skoarkki
69 Svarta Spetsen 1820 Sarektjåhkkå Christer Harnesk m.fl. 15.04.2002
69 Tvillingryggen mellom 1820 Bårdde
69 Dubbeltoppen øst 1820 Ahkka
72 Gavelberget 1819 Sarektjåhkkå
73 Sadelberget vest 1816 Vest i Sarek
73 Niejdariehppe 1816 Ålkatj
75 Unna Skoarkki vest 1812 Skoarkki
76 Vargtoppen 1807 Sarektjåhkkå
77 Favoritkammen nord 1806 Ahpar Nord for Ahpartjåhkkå
78 Alep Stuollo 1805 Bårdde 11.04.2011
78 Boarektjåhkkå øst 1805 Bårdde Ola Glimåker m.fl. 23.04.2004
80 Skarjatjåhkkå vest 1804 Ruohtes
81 Boarekttjåhkkå vest 1803 Bårdde Gikk Bårddetjåhkkå - Boarektjåhkkå 1805. Silje Olsen, Håkon Skahjem 25.04.2009
82 Unna Skoarkki øst 1802 Skoarkki
83 Mellantoppen 1800 Ahpar
           
Bierikbakte 1789 Ahpar Tar med dette flotte fjellet også - som krever klatring for å nå opp. Christer Harnesk. 02.08.2004